Tarnów, ul. Szewska 12    ZADZWOŃ 14 62 56 58    515 058 703
A A+ A++ A A A A RESET USTAWIEŃ
PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE ZE ZNIECZULENIEM
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Centrum Medyczne "EUROMED" w partnerstwie z Przychodnią Rodzinną ze Szczucina od 01.02.2021 do 31.12.2022 realizuje projekt nr RPMP.08.06.02-12-0332/20 pn. „Bezstresowe badania kolonoskopowe dla mieszkańców powiatu dąbrowskiego i limanowskiego dzięki zwiększeniu świadomości zdrowotnej rozwoju profilaktyki w kierunku diagnostyki raka jelita grubego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zgłaszalności osób w wieku aktywności zawodowej na badania kolonoskopowe poprzez przeprowadzenie dodatkowych Kolonoskopowych Badań Przesiewowych Jelita Grubego w znieczuleniu oraz zwiększeniu świadomości zdrowotnej mieszkańców powiatu dąbrowskiego, limanowskiego i nowosądeckiego w kierunku diagnostyki raka jelita grubego. Celem jest też zwiększenia świadomości społeczeństwa i zachęcenia do wzięcia udziału w badaniach kolonoskopowych poprzez przeprowadzenie kampanii informacyjnych dotyczących diagnostyki, możliwości zapobiegania rakowi jelita grubego w ww powiatach. Prowadzić to będzie do zwiększenia się odsetka osób poddających się badaniom kolonoskopowym w województwie małopolskim, a co za tym idzie zmniejszenie śmiertelności na raka jelita grubego oraz zachorowalności dzięki możliwości usuwania polipów podczas badania.
Projekt zakłada przebadanie 700 osób, w tym min. 3% osób z niepełnosprawnością, mieszkających, pracujących lub uczących się w powiatach dąbrowskim, limanowskim lub nowosądeckim.

Wartość Projektu:
852 075,00 zł
Udział Unii Europejskiej:
809 471,25 zł

95%
Okres Realizacji:
01.02.2021 - 31.12.2022

Kolonoskopia to jedyne badanie, za pomocą którego można dokładnie ocenić jelito grube oraz rozpoznać i usunąć polipy. Taki zabieg znacząco redukuje ryzyko zachorowania na raka jelita grubego w przyszłości. Kolonoskopia pozwala także wykryć raka jelita grubego w jego wczesnym etapie rozwoju, który jest całkowicie uleczalny.

Do badań kwalifikują się:
Osoby mieszkające lub osoby pracujące lub uczące się w powiecie dąbrowskim, limanowskim lub nowosądeckim, są to:
W projekcie nie mogą brać udziału osoby, które miały wykonywaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat i z objawami klinicznymi sugerującymi istnienie raka jelita grubego.
W projekcie nie może brać udziału osoba, która jest uczestnikiem innego projektu realizowanego w tym samym czasie w ramach RPO WM 2014-2020, w którym przewidziane formy wsparcia uczestników projektu są tego samego rodzaju lub zmierzają do tego samego celu/korzyści dla uczestników projektu – Oświadczenie uczestnika.

Badania wykonywane są w Tarnowie w siedzibie EUROMED na ulicy Szewskiej 12. Budynek znajduje się na parterze. Wszystkie pomieszczenia są w pełni klimatyzowane. Budynek wyposażony jest w podjazd dla osób z niepełnosprawnością, przed budynkiem znajdują się 2 miejsca parkingowe oznaczone dla osób z niepełnosprawnością. W budynku znajdują się toalety przystosowane do osób z niepełnosprawnością, a sale zabiegowe znajdują się na parterze budynku, do których jest łatwy dostęp. Istnieje możliwość zwrotu kosztów transportu, ponadto pacjentom z niepełnosprawnością zapewniamy specjalistyczny transport i opiekę.

Na etapie rekrutacji osobom zgłaszającym się będą zadawania pytania o potrzeby specjalne. Wnioskodawca będzie potwierdzał przynależność do grup: osób, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego, osób z rodziny z zespołem Lyncha, osób pochodzących z rodziny z zespołem FAP na podstawie oświadczenia.

Badania kolonoskopowe będą wykonywane w dogodnych terminach w godzinach popołudniowych i wieczornych pn-pt w godz.9-18 i w soboty w godz. 8-14.
REJESTRACJA:
Poniedziałek – Piątek: 08.00 - 20.00
Telefon: 14 627 56 58
Telefon komórkowy: 515 058 703
Rejestracja kolonoskopia: 513 124 140
e-mail: euromed@poczta.onet.pl
DO POBRANIA:
Informacja na temat raka jelita grubego
Informacja na temat projektu
PRZYJDŹ NA BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE ZE ZNIECZULENIEM
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
Tarnów, ul. Szewska 12    ZADZWOŃ 14 62 56 58    515 058 703